Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze
Badanie mięsa na użytek własny
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO