2 stycznia 2024 roku dniem wolnym dla pracowników służby cywilnej