Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze

Opłaty skarbowe: 59 9145 0001 2003 0000 1103 0002

Opłaty z tytułu nadzoru weterynaryjnego: 04 1010 1010 0029 7422 3100 0000