2 listopada 2023 roku dniem wolnym dla pracowników służby cywilnej