Zarządzenie Nr 1/2024 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie sposobu organizacji czasu pracy urzędów w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Przysusze